Skid-SM år 1982 på Kulturfabriken

februari 1, 2023 10:02:17 Urban Brumm

Sällskapet bidrar till Kulturfabrikens utställning.

Se här länk till utställningen.

Här kan man läsa om Arne Sandbergs och Folke ”Snövit” Janssons insatser för att anordna ett skid-SM i Skövde.

Se även artikel på Sällskapets hemsida här

Det fick ju bli flera försök innan det lyckades, vilket illustreras av ovanstående vackra sammanställning.

Så här kunde en funktionär se ut, vilket även visas i tidningen av hur ”Snövit” var klädd.

Lokalpressen bevakade ju förstås det stora evenemanget.

Vad mera stod i tidningen?

På utställningen kan man läsa om IF Hagen som medarrangör och utförligt om tävlingsorganisationens deltagare.

En unik klenod är duken som Greta Green, Värsås, lät brodera runt ett antal autografer, som deltagande skidåkare
skrev på duken.

Se särskild artikel om detta från Sällskapets hemsida.

Se ovan Sällskapets tydning av dukens autografer inkluderande idrottarnas sammanlagda meriter.

Se även en artikel om Thomas Wassberg här.

 

 

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde