Skidreparationsväska

Gamla tiders vallabuss

Idrotten i Skövde utvecklade sig i olika spår, som ofta samverkade till en enhet. Dels förekom
det att ungdomar slog sig samman och bildade föreningar, dels uppstod idrottssammanslutningar
på skolorna med deras gymnastiksalar, men en stor del kom från det militära livet, som ju sedan
länge varit en dominerande kraft.

Ovan syns en militär skidreparationsväska från 1930-talet. Sådana var vanliga och det finns
exempel på olika årsmodeller från hela första delen av 1900-talet och även senare. Armémuseum
i Stockholm redovisar några årsmodeller, och de kan även hittas på nätet utan svårighet.

Vad som ska finnas i en sådan väska beror ju på hur skidan är byggd samt bindningarnas och
stavarnas konstruktion. Se här några gamla skidor, som finns på Skövde Idrottshistoriska Muséum.

Användningen av skidor kommer ju från nödvändigheten av att transportera sig under vintern.
I militära kretsar har det oftast historiskt varit en sanning att det går inte att bedriva krigsaktivitet
under vintern. Detta motbevisades under krigsvintern 1939 – 40 då den finska armén framgångsrikt
kunde motstå det sovjetiska angreppet med hjälp av skidburen trupp.

Funktionen hos en sådan här trupp är ju helt beroende på om skidorna fungerar. En skidreparations-
väska var således den tidens motsvarighet till de välförsedda vallabussar, som de rikaste nationerna
har råd med nu för tiden i världscups- och mästerskapstävlingar.

Även i stora delar av Sverige finns det ju ännu så länge snö, och den svenska armén har ju utbildat
sina soldater i skidåkning i vissa delar av landet. De skidorna av trä gick länge under beteckningen
”Vita blixten”, eftersom de ofta var kamoflagemålade. Under den militära utbildningen i Skövde
var dock inte alltid skidorna kamoflerade och skidåkningstekniken synnerligen varierande. Nedan
syns en bild från vintern 1969 – 70 på P4-s övningsområde med delar av en trupp, som tjänstgör som
observatörer under en vinterövning.

Vintern var kall, så det var åtminstone lättvallat.