Sveriges regenter

Den svenska historien före idrottens inmarsch

Den svenska idrottsrörelsen började komma igång i slutet av 1800-talet. Allmän idrott, gymnastik,
atletism och fotboll kan nog sägas vara
bland de tidigaste aktiviteterna. Runt sekelskiftet år 1900
hade idrotten börjat organiseras
och medvetandet om att samhällstoppens gillande var helt
avgörande för spridningen fanns hos
de idrottsintresserade.

Kampanjen blev mycket lyckad med en tidig topp, när Sveriges konung Gustaf V delade ut de
olympiska lagerkransarna vid OS 1912 i
Stockholm. Samme man introducerade dessutom
tennissporten i Sverige.

Gustav V delar ut den olympiska lagerkransen till spelens främste idrottsman Jim Thorpe.
Hans guldmedaljer återtogs senare när Thorpe diskades för tidigare professionalism.
Tidigare än de ovannämnda aktiviteterna fanns redan en stor folkrörelse, nämligen de frivilliga
skyttekårerna. Dessa var ju i första hand ägnade som ett försvar för fosterlandet, men blev
ju också begynnelsen till den svenska sportskytterörelsen. Givetvis fanns det ju starka band
till Sveriges regenter, varför dessa, som ses ovan, fick pryda priser, medaljer, i skyttetävlingar.

Kom gärna och se den fantastiska samlingen av medaljer med anknytning till den svenska
skyt
terörelsen, som kan skådas på Skövde Idrottshistoriska Muséum.

Bildkälla till ovanstående bilder:

https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/stockholmshandelser/olympiska-spelen-i-stockholm-1912/