Vittnesmål från en pokal

Pris i den första(?) handbollsserien i Skövde

Vi vet att det började spelas handboll i Skövde i slutet av 1920-talet med en första handbollsserie
år 1930. Då anordnades en dubbelrondig serie med lag från I 9 (sedermera P 4), K 3, T 2, Läroverket,
IFK Skövde, Aspirantskolan och Arbetarnas Gymnastikförening (sedermera Skövde AIK).

Vem som vann den serien är oklart, men till seriespelet år 1931 – 32 vet vi i alla fall hur priset till det
segrande laget ser ut enligt bilden ovan och under.

För att förstå handbollens utveckling i Sverige under den tiden kommer här några tidsfakta:

1931. Under detta år vinner Svenska Handbollförbundet inträde i Riksidrottsförbundet.
Den 1 oktober inleds Svenska Handbollförbundets första egentliga verksamhetsår som avslutas
30 september 1932.

Säsongen 1931-1932 spelas det i Göteborg en serietävling inomhus i Nya Varvets gymnastiksal.

Säsongen 1932-1933 startades ett mer ordnat seriespel för herrar i form av bland annat regionala
serier i Sydsverige, Västsverige och Östsverige.

1934: Inomhushandbollen får detta år sina första internationella regler.

Varför då en pokal? Ja, på den tiden var det mycket vanligt med pokaler som pris i idrottstävlingar.
Alla var ju amatörer och priserna tiggdes ofta ihop av en sponsor (nutida beteckning). 

Att Hederspriset skänktes av Generalmajor John Nauckhoff var helt naturligt. Skövdes tidiga idrottsliv
styrdes mycket av militära initiativ och inomhushandbollen spelades i de gymnastiksalar, som fanns
tillgängliga, dvs. de som fanns på regementena samt på skolorna.

Följande bilder visar ett tidigt handbollslag i ”Gamla P4” samt ett lag från IFK Skövde som troligen var
med i det seriespel, som gjorde upp om den ståtliga pokalen.

Vem var då denne Generalmajor John Nauckhoff. Vad hade han för intresse av handboll i Skövde år 1931 -32?

Här är han avporträtterad i olja. Traditionen har under lång tid varit att militära personer
i chefspositioner på regementen och militära staber att de, när de avslutar sin tjänst, skänker
enheten ett porträtt av sig själva. Generalmajor John Nauckhoff var chef för Västra Arméfördelningen,
vars stab var förlagd till Skövde under åren 1928 -1936. Nauckhoff avgick som chef år 1932, varför
målningen torde ha skapats detta år. Samma år skänks sålunda också pokalen till vinnaren i
Skövdeserien detta spelår.

Nauckhoff höll sålunda inte till på något av de vanliga regementena utan i detta hus, som tillhörde
Skövde garnison under många år. Adressen är Skolgatan 10, vid de gröna markiserna. Nu för tiden
använder många skövdebor beteckningen ”Milostaben” om byggnaden, som numera förvandlats
till bostäder.

Något speciellt intresse för sport eller handboll är svårt att spåra gällande Nauckhoff, men eftersom
den militära verksamheten stödde idrottens utveckling i allmänhet, kan man förmoda att han ansågs
vara en lämplig person att donera en fin pokal.

John Nauckhoff var under åren 1933 till 1938 ordförande i Sveriges landstormsföreningars
centralförbund. 1934 blev Nauckhoff ordförande i styrelsen för Skaraborgs enskilda bank i Stockholm.
Han blev ledamot av andra klassen av Krigsvetenskapsakademien 1921 och av första klassen 1926.

Se där vad en gammal pokal i ett vitrinskåp på Skövde Idrottshistoriska Muséum kan berätta för en historia.