Priser och pokaler

Idrottspriser som berättar om en svunnen tid

Ett segerhorn! Kan det vara segergudinnan Nike som står överst med en segerkrans, kanske
en lagerkrans, vinnarna i de klassiska olympiska spelen fick ju en sådan?

Nu för tiden ser man åtminstone här i landet sällan ett sådant här magnifikt pris i en idrottstävling.
Hornet ovan, benämnt ”Falköpingshornet”, var ett vandringspris i Allmän Idrott från 1930-talet.
Nu för tiden talar vi om Fri Idrott, men begreppet allmän idrott går tillbaka till förra sekelskiftet,
som t ex AIK (Allmänna Idrottsklubben) i Solna och Skövde samt MAIF (Mariestads Allmänna
Idrottsförening). Detta storslagna pris och de efterföljande kan ses på
Skövde Idrottshistoriska Muséum.

Om Du vet mer om detta pris, kom gärna upp till muséet eller kontakta nedanstående e-postadress.

Redan tidigare skänktes nästa pris år 1918 av Skaraborgs-tidningen som pris i stafettlöpning.

Kanske någon äldre idrottsentusiast har läst i Skaraborgs-tidningen. Den existerade som tidning
åren 1915 – 1958. Redan år 1907 startades den under namnet Billingen och år 1958 ändrades namnet
till det välbekanta Skövde Nyheter. Priset är ett vittne på att idrott blivit en väsentlig företeelse att
rapportera om under det tidiga 1900-talet.

En annan intressent att främja idrottutvecklingen var den tidens Försvarsmakt. Den militära
utvecklingen i Skövde i början av 1900-talet var samhällsomdanande och hade som en målsättning
att stärka folkhälsan. För att främja fotbollen i Skövde sattes det upp ett pris i en fotbollsmatch,
som spelades den 25 september år 1910. Den 17 mars 1918 är Västergötlands FF:s bildandedatum.
1908 togs det första steget mot tävlingsfotboll, då åtta lag ställde upp i den första DM-turneringen,
som vanns av IF Elfsborg. På andra plats efter omspel i finalmatchen kom MAIF från Mariestad.
Tydligt var att residensstaden hade kommit längre än Skövde beträffande fotbollsutvecklingen.
Kanske tänkte donatorn av nedanstående pris, Ryttmästaren Gustaf Ludvig Hamilton, att detta
skulle ändras.

Inskriptionen på priset är ”Ryttmästare Grefve G. L. Hamiltons Hederspris i Fotboll 19 25/9 10”.

Vem var då denne ryttmästare?

Han levde mellan åren 1866 – 1938. Han utbildade sig till officer och blev utnämnd till underlöjtnant
år 1887 och tjänstgjorde på K3. Ryttmästare blev han år 1906 och sedermera major i armén.

På bilden syns han till häst söder om K3-s kasern (gamla regementsläget). Han etablerade sig ordentligt
i Skövde och byggde bl a ett ståtligt hus, som fortfarande kan ses med adress Vasagatan 12, det s k
”Hamilton House”.

Uppgifterna i denna framställning är hämtade från SIHS muséum, Karlsborgs fästningsmuséum,
www.arkivkopia.se, MAIF-s jubileumsskrift 1905 – 1955 samt olika Internetsidor.

Saker på ett muséum. Nog blir de så mycket intressantare om det finns något att berätta om dem.