Olympiska hemligheter

Vem var Skövdebon?

Detta ståtliga deltagarbevis från de Olympiska Spelen har en Skövdebo fått. Eftersom det väsentliga inte är att segra utan att deltaga har beviset undertecknats av den Olympiska Kommitténs ordförande, tillika grundare av de moderna spelen.