Skaraborgs Skytteförbunds fana

Idrottsverksamheten ”Under fanorna”

En fana har i många sekler varit en samlande symbol för någon gemensam verksamhet.
Under
lång tid var den en militärt fungerande nödvändighet, när soldaterna och de
militära befälha
varna skulle se, var de olika fänikorna befann sig. De blev också ett
åtråvärt krigsbyte för en
segrande här och togs ofta hem och placerades t.ex. i kyrkor
som tecken på framgång. Än i dag
kan man se detta på ett antal platser i världen.

När folkrörelserna i slutet på 1800-talet bildades togs idén upp om ett samlande tecken,
och
många dam-/kvinnosektioner i svenska klubbar ägnade stor tid åt att tillverka
underbart vack
ra fanor. Dessa används numera tämligen sparsamt, men desto
angelägnare är att de bevaras
till eftervärlden som tecken på ett fantastiskt arbete.

Ett par sådana klenoder kan ses på Skövde Idrottshistoriska Muséum.