Wassberg i SM-spåret på Billingen

juli 29, 2019 17:07:18 Urban Brumm

Det blev ju SM-skidor på Billingen. Som omnämnts i den här artikeln var det
inte helt givet. Thomas Wassberg var ju i sin krafts dagar (när det nu var)
och hade som vana att ta hem 3-milen och gärna också 5-milen på SM.
Tävlingarna ägde rum många dagar i strålande sol och åskådarantalet
under veckan förbluffande stort. Allt var bra…då kom sista tävlingsdagen.
Väderomslag med underkylt regn gör att den dagen nog var den halaste i
Skövdes historia. För att komma upp för Billingebacken… ja, antingen fick
sandbilen backa upp eller så kom den uppifrån backen.. historierna går isär.
Dessförinnan var det ogörligt att komma upp och tävlingarna var starkt hotade.
Nå, till slut så gick det. Skid-SM i Skövde är vanskligt i alla lägen.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde