Militär världsmästare på mc

Grundare av Arméns Lejon

Det står Lennart på mc-overallen. Han tillhörde trängregementet T2 under ett antal år och han
tävlade flitigt med sin mc. Framgångarna var stora och han vann Six Days tio gånger i olika länder
och blev även militär världsmästare i enduro. Hans efternamn får Du reda på om Du besöker

Skövde Idrottshistoriska Muséum.

Inte nog med detta. Lennart har en logga framtill på mc-n. Tillsammans med en kollega,
Björn Weissmann, skapade han en militär uppvisningsgrupp med mc-förare år 1982 (1983?),
vilken fick namnet Arméns Lejon. Gruppen turnerade i Sverige, i många länder i Europa och
år 1989 i USA.

Gruppen ägnade sig åt avancerad mc-åkning, antingen i komplicerade formationer, i små grupper
eller i rent individuella övningar med rent cirkusartade konststycken. Det kunde vara att köra upp
på ett biltak när bilen åkte, hopp genom eldringar eller som nedan avancerade balansövningar.

År 2001 hade Lejonen ett speciellt hyss för sig. Man hade tränat på att framföra mc-n sittandes
baklänges på cykeln, och det utnyttjade man till att göra ett världsrekordförsök. Tanken var att
köra 17,5 km från Varnhem till Hertig Johans Torg i Skövde med en trupp på 14 man sittandes
baklänges på sina cyklar. Försöket lyckades, men det mest märkvärdiga var kanske att man fått
polisens godkännande för detta eventuella avsteg från Vägtrafikförordningen.

Som mången annan militär verksamhet drabbades Lejonen av tidens besparingar och gruppen
lades ned år 2009.