Idrottens kommersiella värde

Idrotten möter filmkonsten

Bilden ovan är tagen år 1958 ungefär där Billingehus ligger idag. En ung indisk pojke med en
pilbåge sammanförs med ett par bågskyttemästare från Skövde. Se berättelserna om
Världsmästaren till vänster och den Svenska mästaren till höger.

Vem är då pojken och vad gör han där?

Han heter Chendru och var filmstjärna. Han var en av huvudpersonerna i den svenska filmen
”En djungelsaga”, som sågs på biograferna år 1957.

Filmen anges som en dokumentärfilm, men regissören Arne Sucksorff nöjde sig inte med
en enkel dokumentär skildring av muriafolket från Indien, han lade in en handling som även
skildrade människornas kamp mot rovdjur i form av tigrar och leoparder.

Arne Sucksdorff hade år 1957 redan vunnit en Oscarsstatyett och kom senare att göra många filmer,
bland andra ”Pojken i trädet”.

Varför då detta möte idrottsstjärnor – filmstjärna? Kanske finns det någon som var med om mötet
på bilden ovan och kan berätta hur det kom sig, men är det inte så att det var det var en form av
promovering av filmens premiär i Skövde samt andra ställen? Vad kan vara bätte reklam än ett möte
med en pojke som jagar med pilbåge i verkligheten och idrottsstjärnor, som är mästare med detta redskap?

Bilden ovan är tagen ur boken ”Chendru får en tiger” av Astrid Bergman Sucksdorff, som var gift
med filmens regissör vid dess skapande.

Parallellt med filmen gav fotografen Astrid ut ovannämnda bok och som synes var hon mycket
aktiv i denna berättelse.

Ovan ses bokens omslagssida. Den gavs ut på ett antal olika språk och tillsammans med filmen
väckte den stort uppseende på sin tid med sin halvdokumentära historia och för sin tid fantastiska
filmkvalité.

Astrid Bergman Sucksdorff köpte in en egendom på vägen mellan Varnhem och Lerdala vid Flämsjöns
strand och levde där under många år.

Ovanstående betraktelse visar på idrottens kommersiella värde, vilket varit känt under lång tid och
märks av i ännu högre grad i våra dagar.