Simsjöns Båtklubb

Klubbens verksamhet avslutades i slutet av 1950-talet