SLA-PLAKETTEN till mor och dotter

Vilka kan de vara?

SLA-plaketten har delats ut sedan 1945. Vilken mor och dotter har bägge fått SLA-plaketten?

Ledtråd: dottern har fått plaketten inte  mindre än tre gånger…

Svaret hittar Du på Skövde Idrottshistoriska museum.