Fler muséihemligheter

Vem var hon? Vill Du se hennes autograf?

Hon är oförglömlig! Hon har även besökt Hagenspelen en gång. Se hennes autograf på muséet.