Fråga om fana

Muséet har några fanor i samlingarna. Vanligvis finns det en tydlig text, som visar vilken organisation
fanan tillhör, men här finns bara heral
diska tecken att läsa av. Det verkar ju vara ett svenskt vapen med
de tre kronorna, eventuellt
med en kunglig krona. Finns det någon som känner igen vapnet eller vet
något om de ingående
tecknen, hör gärna av Dig till Skövde Idrottshistoriska Sällskap.

Se e-postadress nedan eller se under rubriken Föreningen – Styrelsen.