Det gamla prisskåpet

Eskil Ericksons donerade prisskåp

Sällskapet fick en gång ett prisskåp donerat till samlingarna. Det tillhörde den på sin tid
framgångsrike diskuskastaren Eskil Erickson, som tävlade för IF Hagen. Eskil levde mellan
åren 1924 – 2017. Han tävlade också för Svenska landslaget och hans personrekord var 49,07 m.
Vad säger det i dagens läge, då Daniel Ståhls svenska rekord är över 71 m? Jo, runt åren i slutet
av 1940-talet, då Eskil var ca 25 år, var segrarresultaten i Svenska mästerskapen mellan 46 – 48 m.

År 1949 var tydligen ett speciellt bra år för Erickson, då han detta år fick mottaga SLA-plaketten.
Som synes var han under dessa år i gott och starkt konkurrerande sällskap med flera välkända
legendarer ur Skövdes idrottshistoria inom olika idrotter. Olle Stahre och Petrus Kastenman var
bägge olympiska guldmedaljörer och Sigrid Johansson världsmästare i bågskytte.

Prisskåpet berättar även om vilka tävlingar, som förekom på den tiden. Det fanns Klubbmästerskap,
Skövdemästerskap, Skarabogsmästerskap, Distriktsmästerkap samt givetvis Svenska mästerskap.
Dessutom finns det priser från tävlingar utomlands.

Ett prisskåp är inte bara en sammanfattning över en persons idrottskarriär, det ger också en bild över
den tidens idrottsliv.