Skövdekorpen

Något om korporationsidrottens historia

Korpen i Skövde går långt tillbaka i tiden. En gång i tiden hette riksorganisationen Svenska
Korporationsidrottsförbundet, men år 1989 ändrades namnet till Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet. Namnet anger väl vad Korpen står för – motion i form av idrott och
annan fysisk aktivitet. På bilden ovan visas en tallrik som illustrerar kampanjen ”Cykla till friskvård”.
Den kampanjen drogs igång på 1970-talet, liksom kampanjen ”Simma sommaren till mötes”,
vilken ses på denna bild.

En korporation i dessa sammanhang är en sammanslagning av människor, som jobbar på
samma arbetsplats. På Wikipedia står det att

”De första korporationsidrottsklubbarna var regementenas  idrottsföreningar, bildade i slutet
av 1800-talet. De första korpklubbarna bildades redan 1912. Personalgrupper och yrkeskårer
bildade egna så kallade korporationsidrottsföreningar. Rörelsen började i yrkesgrupper med
fysiskt krävande arbeten och spred sig snart även till andra.”

Många är de deltagare i korptävlingar som lockats att bedriva någon slags idrottsaktivitet efter
de allvarliga satsningarna i något fotbolls- eller handbolls- eller annat lag i det nationella serie-
systemet. I Skövde har det ju dessutom förekommit korpspel i hockey-bockey, tennis, innebandy
samt andra sporter. Historierna om dessa duster kan berättas än i dag. Har Du något minne från
korpspel av något slag, kom gärna upp till Skövde Idrottshistoriska Muséum (när vi öppnat igen)
eller kontakta e-postadressen nedan. Sådana historier passar synnerligen väl in på denna hemsida.

En sådan historia rör sig om när korpcupfinalen i fotboll spelades på hösten 1985. De bägge lagen
från Kärnsjukhuset Skövde (KSS) möttes i finalen och självfallet var prestigen skyhög.

Det gröna och det vita KSS-laget möttes på fotbollsplanen i sänkan vid Karstorpssjön (där Gyllene Tider
haft ett par konserter), varvid det gröna laget vann efter en hård och benbrottsfri korpmatch.