Styrelse och övriga förtroendevalda

Förtroendevalda för Skövde Idrottshistoriska Sällskap år 2022

Ordförande
Stig Carlsson
Forslunds väg 2 A
541 53 Skövde
070-5480181
carlssonstig@hotmail.com


Sekreterare
Solveig Sundequist
Poppelvägen 2 B
541 48 Skövde
070-64 26 681
solveig.sundequist@gmail.com


Kassör
Urban Brumm
Lönnvägen 2E
541 48 SKÖVDE
0500 – 43 01 95
brumm.urban@telia.com

Ledamöter
Roger Mohlén
0500-43 62 77, 070-85 38 493
mohlenroger@gmail.com

Inga-Britt Gustafsson
070-625 24 83
ingabrittgust@gmail.com

Ulrika Westerberg
070 – 342 01 02
ulrika.westerberg56@gmail.com

Mikael Ingsberg
076 – 798 73 35
torggatan31b@gmail.com

Suppleanter
Bengt- Arne Johansson
073-140 54 25
bengan65@hotmail.com

Bengt Pettersson
070 – 669 87 57
bengt.pson@gmail.com

Nils-Gösta Käck
076 – 804 90 77
nilas1948@gmail.com