Ryttardressen från år 1910

En tävlingsdress som gått i arv

Ryttardressen inregistrerades år 1910 av en underlöjtnant vid Kronprinsens Husarer i Mal-
mö. Sonen, som tjänstgjorde vid Kungliga Liv-regementets Husarer i Skövde, återregistre-
rade den år 1942. Sonen deltog flitigt under 1940-talet i hästkapplöpningar av diverse slag,
bland annat simning med häst.

Vad hette far och son?

Svaret finns på Skövde Idrottshistoriska Muséum.