Boxning i Skövde

Några historiska ögonblick inom Skövdeboxningen

Kaj Bertelsen har skrivit en imponerande skrift, där han minutiöst redogör för det mesta
som hänt inom boxningssporten i Skövde med inramning av de stora boxningshändelserna
i världen.

Det framgår av skriften att boxningen i Skövde började någon gång under perioden 1915 – 1920.
År 1920 bildades en boxningssektion inom IFK Skövde och Skövde AIK tog upp sporten år 1927.

Gustav Lake, Sixten Brobeck och Gösta Claesson började tävlingsboxa år 1928.

Det blev AIK som utvecklade sporten under 1930-talet och framöver.

Ejnar Sjöberg, bantamvikt, blev Skövde AIK-s förste Svenske JuniorMästare år 1937.

Flugviktaren Harry Ljushammar blev Skövdes förste Svenska Mästare år 1938.

År 1938 anordnade Skövde AIK boxningstävlingar i T2-s gymnastiksal.

I januari 1944 kom flugviktaren och Svenske Mästaren Tage Persson till Skövde. Han blev Svensk Mästare
åren 1943, 1944 och 1947.

I december år 1946 framfördes förslag om att förbjuda boxning i Sverige, främst från professor Sven Larsson
från Lund efter ett dödsfall i ringen.

Tage Persson flyttar från Skövde år 1947.

I december 1973 anordnas en boxningsgala i Västerhöjdsskolans gymnastiksal.

I november år 1995 lämnar boxningssektionen Skövde AIK och bildar en ny förening, Skövde Boxing Club,
SBC. På bilden syns styrelsemedlemmarna Bengt Hinze, Kaj Bertelsen och Monika Klasson.

Skövde Idrottshistoriska Muséum

finns förutom skriften, som uppgifterna i den här artikeln är hämtade ifrån, några minnessaker
samt en rankinglista över Skövdes främsta boxare genom tiderna.

Nu för tiden har SBC damboxning, diplomboxning samt träning för en Parkinsongrupp på programmet.