Sällskapet på Seniormässan 2022

oktober 2, 2022 14:10:04 Urban Brumm

Sällskapets IngaBritt Gustafsson pratar Idrottsprofiler med kommunalrådet
Ulrica Johansson

Sällskapets medverkan på Seniormässan är självklar; de idrottshistoriska ögonblicken
är glasklara för många seniora medborgare och vi kan bringa dem tillbaka, bland annat
med de ”filmisar” som visar de 20 förnämsta idrottsprofilerna i Skövdes historia samt
profilernas meritlistor. Ovan ses IngaBritt uppmärksamma kommunalrådet på en packe
komprimerad idrottshistoria för Skövde. 

Sällskapets ordförande Stickan var på plats hela dagen och fick många trevliga pratstunder
med mer eller mindre idrottsintresserade besökare. Många gånger blir det så att resonemangen
rör allt mellan himmel och jord, inte bara det som är intressant för idrottsnördar. Här visar
Stickan förutom filmisarna även Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps tidning Westgötarnas
Idrottshistoria. Den förnämliga tidskriften utkommer fyra gånger årligen och är en del av
medlemskapet i Skövde Idrottshistoriska Sällskap.

En väsentlig del av Skövdes idrottshistoria handlar ju om handboll. Många var intresserade
av bilder på gamla lag och gamla spelare. Namn som Inge Bladh, ”Slompan”, Brand-Pelle,
Harald Somby, Madeleine Gustafsson, ”Skjorta” Bergström, Magnus Frisk, Gunnar Blombäck,
Bengt Draht….. namnen kom som hagelsvärmar när besökarna såg närmare på postern. 

IngaBritt, Stickan och Urban, som bemannade Sällskapets plats på Seniormässan, kunde se
tillbaka på en intensiv dag med många möten med det seniora Skövde.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde