WIS sommarmöte i Vänersborg

september 8, 2018 14:09:32 Urban Brumm

WIS sommarmöte i Vänersborg

Westgöta Idrottshistoriska sällskap har haft sommarmöte i Vänersborg.

Westgöta Idrottshistoriska sällskap har haft sitt vanliga sommarmöte, den här gången i Vänersborg i samverkan med Vänersborgs IHF. Skövde IHS representerades av ordföranden Stickan Carlsson och kassören Urban Brumm.

Ett par av de intressanta programpunkterna bestod i en utförlig beskrivning av Vänersborgs Sportcentrum samt av 

en presentation av Vänersborg historiskt och idag av vänersborgsexperten Håkan Lind.

Håkan berättade om den mycket lilla staden 

som växte som ett skydd mot danska intressen inte långt bort.

Staden blev tämligen burgen, vilket ofta skiner igenom i Birger Sjöbergs dikter om staden han kallade ”Lilla Paris”. 

Håkan avslutade sin berättelse, som han framförde kunnigt och engagerat, med att framföra skaldens visa om dennes
besök hos doktorn. ”Sådan en doktorn ska mänskorna ha!”

http://runeberg.org/fridbok2/28.html

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde