WIS planeringskonferens

oktober 23, 2018 14:10:23 Urban Brumm

Westgöta Idrottshistoriska sällskap har haft en planeringskonferens på Vara Folkhögskola 2018-10-22.

Skövde IHS representerades på WIS planeringskonferens, vilken inriktade sig på att beskriva de
olika sällskapens arbeten, ta upp frågan om rekrytering av medlemmar, vilken medlemsvård som
de olika sällskapen ägnar sig åt, hur sällskapen kan samverka med andra organisationer samt
vilka framtida aktiviteter som ska äga rum.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde