WIS årsmöte 2023

mars 19, 2023 14:03:22 Urban Brumm

Karlsborgs segrande lag i WIS frågetävling om idrottskunskap under WIS årsmöte år 2023,

Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps årsmöte år 2023 inleddes med en parentation över avlidna medlemmar sedan
föregående årsmöte.

Därefter avgjordes finalen i WIS frågetävling rörande idrottskunskap under ledning av Janne Åberg och med hjälp av
särskilt utsedda tidtagare och poängräknare.

Tävlingsledare Janne läser ett avgivet svar från de idrottskunniga från Trollhättan.

Laget från Ulricehamn Ulricehamn har avgett ett svar på den utslagsfråga, som innebar att Karlsborg vann tävlingen
före Ulricehamn, efter att de två lagen bägge nått tretton rätta svar av de tjugo i grundomgången.

Boråsarna gör sig redo för en ny fråga med Sällskapets avgående ordförande Roland Gustavsson bakom sig med
headset på huvudet. Skövde IHS ordförande Stickan Carlsson syns närmast bakom laget ifrån Borås.

Ordföranden Roland Gustavsson delar ut 2023 års pokal och förstapris till sina sällskapskompisar från Karlsborg,
fr. v. Ove Andersson, Torbjörn Gunnerud och Åke Engvall. 

Därefter började årsmötesförhandlingarna, och de ägde rum helt enligt planerad dagordning och utan motioner
från de närvarande sällskapen/föreningarna. Styrelsen hade föreslagit en ökad medlemsavgift per sällskapsmedlem
från 50 till 75 kr för år 2024. Kassören Börje Gustafsson motiverade denna höjning med ett stort underskott för år
2022 (bl.a. på grund av att WIS tagit hela kostnaden för Sällskapens nya hemsidor) samt ett tämligen stort budget-
underskott för år 2023. Den av WIS utgivna tidningen Westgötarnas Idrottshistoria har ständigt ökande kostnader
utifrån den nu rådande inflationssituationen. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag utan vidare diskussion.
Börje avtackades efter många värdefulla år som WIS kassör.

Till ny ordförande valdes Kjell Nordström ifrån Skara. Övriga styrelsemedlemmar och valda kan studeras i följande
länk: Styrelse och övriga förtroendevalda : Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (westgotaihs.se).

WIS styrelsemedlem och hemsidesansvarige Janne Åberg fick detta år ett särskilt stort tack för att övergången till
ett nytt hemsideshotell utförts med stor arbetsinsats och lyckat resultat som följd.

Roland Gustavsson från Karlsborg avgick efter att ha varit WIS ordförande under 13 år, under vilken tid Sällskapet
utvecklats både till antalet medlemmar samt när de ingående sällskapen/föreningarna breddat innehållet i sina
verksamheter. Han avtackades av den tillträdande ordföranden med gåvor samt ett välformulerat tacktal.

Som sista åtgärd under årsmötet överlämnade Roland ordförandeklubban till den nya ordföranden Kjell. 

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde