Vem är han?

Vem är personen vid bensinpumpen?

Personen i fråga föddes år 1917 och hans verksamheter betydde mycket för Skövdes idrottsliv då han levde och även idag.
Billingehus byggdes med hjälp av en donation till kommunen, han bidrog ekonomiskt till ett starkt fotbollslag och en idrottsfond
bidrager även idag till förbättrad ungdomsverksamhet och motionsaktiviteter.