Tack till avgående styrelseledamöter

april 30, 2022 20:04:30 Urban Brumm

Ordförande Stickan tackar avgående styrelseledamöter för många års väl utfört arbete

Kjell-Åke Magnusson och Leif ”Ada” Adolfsson har nu dragit sig tillbaka från att vara
styrelseledamöter i Sällskapet. Vid senaste styrelsemötet avtackades dessa av Sällskapets
ordförande Stickan Carlsson och övriga styrelsemedlemmar för sina värdefulla insatser
under många år.

Kjell-Åke har dock lovat att han fortsätter sina insatser inom frågesportsgruppen, varför
vi kan förvänta oss många frågor, som kräver djupa insikter i idrottshistoria.

Leif har ju med sina kunskaper om Billingehus och sina goda kontakter med hotelledningen
kunnat bidraga till det goda samarbetet under många år. Dessutom kommer säkert hans
gedigna hantverkskunnande vara betydelsefullt även i fortsättningen.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde