Styrelsen på gång igen

september 10, 2020 15:09:03 Urban Brumm

Efter en lång tid av nollverksamhet har styrelsen åter kunnat samlas.

Med ledamöter sittande på varannan konferensbordsstol kunde styrelsen ha sitt första möte
sedan i mars. Eftersom verksamheten varit mycket nära noll fanns det nästan bara framtida
frågor att dryfta och då särskilt den om
Sällskapets årsmöte. Det fastställdes till torsdagen den
2020-10-22 kl. 18.00 någonstans på
Billingehus, där en rymlig lokal kan utnyttjas.

Lokalen meddelas senare. 

Likaså fastställdes att en speciell samling med intressant idrottshistoriskt lokalt innehåll ska äga
rum torsdagen den 2020-10-08 kl. 15.00 i
lämplig lokal på Billingehus.

Efter väl genomfört igångstartningsmöte tog styrelsen en socialt distanserad fika vid den vackra
utsikten från Billingehus restaurant.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde