Sommar förr i tiden IV

augusti 14, 2018 16:08:16 Urban Brumm

Fiskebåtar med hemmabeteckningen SD

För Västkustvana personer är båtregistreringen SD med tillhörande nummer ett säkert tecken
på att man befinner sig i Bohuslän, ja det kan rent av vara
”en tidig morgon i norra Bohuslän”,
då beteckningen är en förkortning för Strömstad, liksom längre söderut LL för Lysekil och GG
för Göteborg. Bilden är visserligen tagen år 1961 i sundet mellan Syd- och Nordkoster, men
beteckningarna är oförändrade. Sådana båtar som på bilden ser man dock inte ofta numera.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde