Sommar förr i tiden del III

augusti 1, 2018 16:08:29 Urban Brumm

Sjöbodar var länge uteslutande en praktisk anordning för yrkesfolk. Här kunde man ha sin
fiskeutrustning, som var beroende på årstid och vilket fiske som var akuellt.

Övernattning…nå det var väl i yttersta nödfall, men inte gärna. Och kolla på båtarna..

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde