Slalombackens tillkomst frälste idrottshistoriker

mars 3, 2020 15:03:44 Urban Brumm

Lennart Lundquist berättar

I tisdags, 3 mars, fick Skövdes idrottshistoriker en intressant återblick av

Skövdes historia kring slalombackens tillkomst och utveckling. Det var
skidentusiasten Lennart
Lundquist som på ett personligt och initierat
sätt berättade inför hänförda åskådare på idrottsmuseet.

Det hela tog sin början 1957 när han och några ynglingar, bl a bröderna
Lake och Tord
Gustafsson, som var intresserade av utförsåkning började
testa olika backar som
kunde användas för slalom. Ett steg längre gick
man när det prövades störtlopp nerför Strupen.

-På den tiden var det bara Skövde och Kitzbûhl som hade störtloppsbanor,
berättade Lennart
skämtsamt.

Andra ställen som fick duga var olika nedfarter på Nyströms kullar. De flesta
grabbarna bodde
i närområdet. Lennart själv på Gudhemsgatan.

-Så det var bara att snöra på sig pjäxorna.

Lennart är förmodligen den ende Skövdebo som kan och har varit delaktig i
den nuvarande
slalombackens tillkomst. Han har ett oersättligt skiss- och
kartmaterial om tankar och idéer som
funnits under resans gång.

Arne Sandbergs donation till byggandet av Billingehus som offentliggjordes
1967 fick
förstås stor betydelse för den nuvarande backens tillkomst. När
Billingehus stod klart
1970 hade skidsporten på södra breddgrader fått en
fantastisk anläggning.

-Det bästa var att vi fick en nedfart med start längst upp på berget, berättade
Lennart.
Han kunde också som skidentusiast berätta och klubben Vitesse
verksamhet och framgångar.

Många duktiga utförsåkare har fostrats i Skövdebacken. Lennart Lundquist har
civilt arbetat som
arkitekt hela sitt yrkesliv.

-Jag ska sammanställa ytterligare en del material. Sedan hoppas jag på att det kan
bevaras för framtiden. För tillfället är det väldigt tyst om vad som händer med
slalombacken i Skövde kommuns
stora satsning på Billingens friluftsområde. I
väntan på att vattendomen om uttag av vatten från Hållsdammen avges verkar
det mesta stå
stilla.

Det är ytterst viktigt att Lennart Lundquists dokumentation, breda kunskaper och
stora
erfarenheter av byggnation av utförsbackar tas tillvara.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde