Skövde Idrottsgala

januari 9, 2022 22:01:42 Urban Brumm

En betraktelse över Skövdes Idrottsgalor.

Affisch Skövde Idrottsgala

Skövde Idrottshistoriska Muséum finns en dokumentation över ett flertal idrottsgalor
av de, som arrangerats sedan år 2006. Ovan ses ett exempel från en gala med några förnämliga
pristagare inom Skövdeidrotten, en del senare även utsedda som framstående idrottsprofiler
av Sällskapet.

Galorna arrangeras ju av Skövde kommun och ska belysa den idrott, som förkommer i staden,
samt locka idrottsfolk till fortsatt arbete för att bibehålla och utveckla idrottens välgörande
krafter i samhällslivet.

Och för att ge staden ett gott rykte.

Skövde Idrottsgala nomineringskommitté

Alla har ju kunnat nominera kandidater till att utses till Årets mottagare av priset i de många
kategorierna. Ovan ses en av de tidigaste nomineringskommittéerna under arbete. Ordförande
var ju Börje Weiler, en av grundarna och den förste ordföranden i Sällskapet, och han har som
synes bjudit in kommittén till muséet som sammanträdeslokal. Övriga igenkända personer är ju
Jan Larsson (SLA), Mimmi Oskarsson, Ann-Lis Frisk (Skövde HF), Bengt Säll (SN) och Solveig
Sundeuist, de båda senaste mångåriga medlemmar i Sällskapet.

Under åren har samtliga vinnare i de olika kategorierna fått en kopia av ett särskilt pris framtaget
enbart för att vara pris på Skövde Idrottsgala.

Skövde Idrottsgala pris Vitalis

Originalskulpturen Vitalis är av brons, den står utanför Arenan och är tillverkad år 2001
av Skultorpsskulptören Berndt Jutemar. Priserna är kopior av skulpturen gjorda i brons
och originalet till kopiorna förvaras på Sällskapets muséum.

Konstnären gjorde en miniatyr i kalksten av en naturform, ett tredelat fruktämne från en
kungsängslilja hämtat från hans trädgård. Liljan växer annars vild på  Kungsängen i Uppsala,
därav namnet.

Skövde Idrottsgala kungsängslija

Här ses hur den vackra blomman av Kungsängsliljan ser ut, resultatet av det tidiga fruktämnet.

Skövde Idrottsgala Lennart Svensson

Det kanske förnämligaste priset, som delas ut varje år, är Hederspriset, där mottagaren gjort
en livslång gärning för idrotten. Det första årets pris i denna kategori tilldelades Lennart Svensson,
IF Hagen, vars stora gärningar för friidrotten i Skövde bäst ihågkoms som arrangör av HagenSpelen
samt friidrottslandskamper på Södermalms IP. Läs mer här.

Läs även här.

Skövde Idrottsgala Berndt Jutemar Julia Auvinen

Här ses konstnären tillsammans med en pristagare i klassen ”Årets unga ledare”, Julia Auvinen.
Julia och Berndt tillhörde samma klubb, Skultorps TK vid tillfället. Berndt var en av klubbens
första instruktörer på 1970-talet och medverkade också mycket aktivt då Sällskapet bildades.
Mottagare, pris och skapare på samma bild.

Slutligen måste Sällskapet skryta med följande pristagare:

Skövde Idrottsgala Hederspris Solveig Sundequist

Initiativtagaren till Sällskapets grundande och nuvarande medlemmen Solveig Sundequist,
tillika en av tillskyndarna till Idrottsgalans tillkomst, har även hon fått Idrottsgalans Hederspris.
Det finns sannerligen fog för att säga, att när man fått pris på Skövde Idrottsgala, har man definitivt
gjort bra ifrån sig.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde