SIHS styrelse åter i arbete

juni 23, 2021 17:06:59 Urban Brumm

Styrelsen möttes senast personligen vid årsmötet i oktober månad förra året. Därefter har det försigkommit
ett par e-postmöten, så det här mötessättet var efterlängtat.

Förutom några traditionella punkter kunde styrelsen besluta om ett par händelser med förhoppning om att
pandemin klingar av under och efter sommaren.

Sällskapets

Årmöte
ska avhållas torsdagen den 30 september 2021 kl. 18.30. Kallelse till årsmötet kommer senare.

Friskvårdens dag söndagen den 5 september ska äga rum på Billingen och Sällskapet ska dels deltaga
vid ett bord utmed slingan samt försöka ha muséet öppet om restriktionerna vid den tidpunkten tillåter
detta.

Angående sedvanligt öppethållande av Muséet så får styrelsen följa givna restriktioner och besluta om
öppethållande när så kan ske.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde