SIHS årsmöte 2021

oktober 1, 2021 14:10:59 Urban Brumm

Personerna på bilden är från vänster: Roger Mohlén, Ulrika Westerberg, Leif Adolfsson,
IngaBritt Gustafsson, ordföranden Stickan Carlsson och sekreteraren Solveig Sundequist.

Det sent hållna årsmötet ägde rum på Billingehus. När nu äntligen pandemin släppt sitt värsta
grepp om oss alla, var det dags att summera föregående år och planera för framtiden.

SIHS årsmöte 2021 innan

Mötesdeltagarna förbereder sig inför mötet.

Verksamhetsberättelsen handlade mycket om avbrutna aktiviteter och den nya verksamhetsplanen
talar om igångsättning av muséets verksamhet med en ansiktslyftning under pågående höst samt
återstart av frågesporttävlingen i Idrottskunskap för Skövdes idrottsklubbar.

Valda funktionärer:

Ordförande Stickan Carlsson, sekreterare Solveig Sundequist, kassör Urban Brumm, ledamöter IngaBritt Gustafsson, Roger Mohlén, Leif Adolfsson och Ulrika Westerberg.

Styrelsesuppleanter: Bengt-Arne Johansson, Kjell-Åke Magnusson och Mikael Ingsberg.

Revisorer: Gunnar Sandsten och Håkan Andrén med Peter Karlsson som suppleant.

I Valberedningen invaldes Nils Karlsson och Margareta Wetterberg, med Nils som sammankallande.

Se hela Årsmöteshandlingar SIHS 2021-09-30.

SIHS årsmöte 2021 Janne Åberg ska berätta

För att locka idrottshistoriskt intresserade medlemmar var idrottsprofilen Janne Åberg
inbjuden att berätta om sitt händelserika leverne.

Årsmöte SIHS 2021 mötesdeltagare

Åhörarna ägnade föredragshållaren full uppmärksamhet.

Årsmöte SIHS 2021 Janne Åberg

Janne berättade alltutifrån kvartersfotbollen i Skövde till ungdomstidens delade idrottsutövande
mellan fotboll och handboll. När han blev tillfrågad om han ville vara med och träna gick han till fel
omklädningsrum och blev på så vis AIK-are. Det blev målvaktsspel i fotbollen men också deltagande
i AIK-s allsvenska handbollslag som utespelare.

SIHS årsmöte Janne Åberg FN

Efter militärtjänsten sökte sig Janne till FN-s fredbevarande styrkor i Gaza och i Kongo i början
av 1960-talet. Han visade en filmsnutt från ett tillfälle då FN-s generalsekreterare Dag Hammarsköld
besökte trupperna och diskuterade med de ledande politikerna, bara några månader innan han
omkom i en flygkrasch. Somliga minnesbilder från tiden i Kongo var svåra att glömma.

SIHS årsmöte Janne Åberg En målvakts klagan

Historien om fotbollstiden därefter i AIK tillsammans med Arne Selmosson, Arne Sandberg
och de andra profilerna,  som ledde fram till det klassiska allsvenska kvalet år 1970, berättades
med många illustrationer från den tiden. Vad som också blev mer och mer dominerande var ju
de skador på armar och ben som slutligen fick Janne att avsluta aktiviterna i målet. Icke desto
mindre gav detta upphov till en visa kallad En målvakts klagan i vilken Janne gav prov på stort
showmanskap.

Efter denna fullödiga berättelse med förnämliga illustrationer hade Sällskapets ordförande
Stickan det stora nöjet att tacka för showen och överlämna en välförtjänt blomsterbukett till Janne.

SIHS årsmöte 2021 fika

Efter dessa stadgeenliga och extraordinära upplevelser fanns det bara en sak att säga:

Kaffe-, kaffetåren den är bra,
kaffe-, kaffetåren varje dag,
kaffe-, kaffetåren rätt och slätt
gärna med en grädde skvätt.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde