Se Sällskapets nya hemsida

oktober 22, 2022 12:10:45 Urban Brumm

Sällskapet har fått en ny version av sin hemsida.

Som tidigare sagts har Riksidrottsförbundet meddelat att de stänger ned de hemsidor som finns på
förbundets webb-plattform Idrott-on-line den 2022-12-31. Eftersom Sällskapet hittills utnyttjat denna
gratisförmån, var det nödvändigt att finna en ny hemsidesvärd. Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS)
har då bekostat upphandlingen av en sådan, en åtgärd som effektuerats av WIS hemsidesansvarige
Janne Åberg. Janne har sedan länge hjälpt många av WIS medlemmar med deras hemsidor och även
skolat in Skövde IHS hemsidesansvarige Urban Brumm i användandet av den nya hemsidan.

Nu är överföringen av det inlagda materialet från den gamla sidan till den nya klar, varför den nya sidan
nu är i gång.

Mycket är sig likt, men några saker har gjorts på ett annat sätt.

Längst ned på ingångssidan står det ”Visa alla nyheter”. Om man klickar på detta får man tillgång till hela
nyhetsarkivet flera år tillbaka.

Alla presentationer av muséets föremål finns under rubriken ”Museum”. Om man håller på ”Museum”
kan man välja mellan ”Museum I” eller ”Museum II”. Klicka på någon av dem så syns en bild som ovan,
varefter man kan klicka på önskad bild och få en beskrivning av ett museiföremål.

Om man klickar på rubriken ”Föreningspresentation” finns Sällskapets historiska beskrivningar av
olika Skövdeföreningar, mest i form av de presentationstavlor som gjordes runt år 2000.

Slutligen är det nytt att visningen av Sällskapets tidigare utflykter nås genom att hålla på rubriken ”Möten”.
Klicka sedan på ”Tidigare utflykter”. Se ovan.

Synpunkter på hemsidan eller tips om intressanta händelser, gamla eller nya, kan lämnas till
Sällskapets hemsidesansvarige enligt nedan:

Urban Brumm, Lönnvägen 2E, 541 48 Skövde, tel.0500 – 43 01 95, e-post: brumm.urban@telia.com.

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde