Sällskapets årsmöte år 2023

mars 25, 2023 16:03:06 Urban Brumm

Här syns de flesta i Sällskapets nya styrelse

På bilden ses fr. v. Renate Buchman, Bengt Pettersson, Lennart Andersson, ordföranden Stickan Carlsson,
Bengt-Arne Johansson, Mikael Ingsberg, Nils-Åke Käck (närmast) och Solveig Sundequist. På bilden saknas
Ulrika Westerberg och Urban Brumm. Renate och Lennart är nya som suppleanter.

Årsmötet inleddes med att ordförande Stickan berättade för årsmötesdeltagarna om de av Sällskapet utsedda
20  främsta idrottsprofilerna i Skövde. Denna berättelse använder Stickan för att åskådliggöra Skövdes intressanta
och imponerande idrottshistoria för många idrottshistoriskt intresserade människor och sällskap. Dessa
föreläsningar är en del av Sällskapets verksamhet under det gångna året samt under det kommande.

Askebergasalen i Kulturfabriken var tämligen välfylld med ett trettiotal medlemmar.

Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Stickan Carlsson och Solveig Sundeqvist.

Årsmötesförhandlingarna förlöpte enligt dagordningen utan avvikelser. Se verksamhetsberättelse samt övriga
handlingar här:
Årsmöteshandlingar 2023-2.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, verksamhetsplan och budget för det kommande året godkändes och valen
utföll enligt valberedningens förslag. Medlemsavgiften för år 2024 fastställdes till 165 kr. en höjning med 25 kr.,
mest beroende på ökande kostnader för tidskriften Westgötarnas Idrottshistoria, som varje medlem av Sällskapet
får fyra gånger per år från den sammanhållande organisationen Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.

Styrelsens och Sällskapets främsta arbetsuppgift för det kommande året blir att säkra de museiföremål vi tvingas
att förflytta från Billingehus. En ny lokal i Billingehov kommer inledningsvis att hyras för förvaring av föremålen.
Diskussioner pågår med kommunen gällande en lämplig utställningslokal, förhoppningsvis även den i Billingehov.

IngaBritt Gustafsson avgick efter många år som styrelseledamot och avtackades med blommor. IngaBritt har varit
en flitig guide på muséet och dessutom anordnat Sällskapets utfärder under åtskilliga år samt uppvisat imponerande
egenskaper som spridare och försäljare av våra Idrottsprofilsbuntar. Hennes egen idrottshistoria som Svensk Mästare
som tennisveteran bör även den framhållas.

Ordförande Stickan blomsteravtackade även Roger Mohlén, som efter att ha varit med och formgivit en myckenhet av
informationsmaterialet gällande muséets föremål, nu valde att avgå ur styrelsen.

En veteran och tillika grundare av Sällskapet, Solveig Sundequist, fick även en blomsterbukett för sin ihärdighet att
fortsätta som sekreterare i styrelsen och sin mycket viktiga erfarenhet av det kommunala arbetet, särskilt nu när
Sällskapet behöver goda relationer med kommunens företrädare för olika lokaliteter.

Det var även en stor glädje att notera att en annan grundare och uppbyggare av muséet, Ulla Weiler, var på plats för
att följa Sällskapets och muséets fortsatta äventyr. Förhoppningsvis kan det bli en god fortsättning på Ullas gedigna
arbete, som hon utförde tillsammans med maken Börje under ett tjugotal år.

Så var det äntligen dags för fikat och eftersnacket. Det bjöds på kaffe och kaka/macka i återskapandet av Julihns Café
i Kulturfabrikens lokaler.

Nisse, Ada, Roger och Ulla uppdaterar sig om läget.

Den gamla kaféstämningen kan anas, även om kaffekopparna nu är av plast.

Lennart, Bengan och Bengt ser ut att ha återstartat Nykterhetslogen Thor, men det kanske är en missuppfattning…

Årsmötet i Skövde Idrottshistoriska Sällskap år 2023 var därmed till fullo avslutat och nu fortsätter verksamheten enligt
plan, kanske närmast med att Arne Selmossons pojk Rogher besöker oss. Håll koll på detta.

 

 

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde