Sällskapets årsmöte 2020

oktober 24, 2020 12:10:39 Urban Brumm

Sällskapet har äntligen haft sitt senarelagda årsmöte år 2020

Den spridda skaran består av fr v Ulrika Westerberg, nyinvald styrelsesuppleant, årsmötets ordförande
Solveig Sundequist, den efter nära
20 år avgående styrelseledamoten och -suppleanten Nisse Larsson,
den omvalde sekreteraren
Bengt Säll, den omvalde ordföranden för Sällskapet Stickan Carlsson samt
gästande ordfö
randen för Westgöta IS Roland Gustafsson.

I bakgrunden ses den av Max Friberg skänkta matchtröjan från silverlaget i junior-VM. Max har också
skänkt sin matchklubba från det ju
nior-VM, när Sverige vann guld året efter.

Ada, Nisse och Bengt sköter försnacket innan årsmötet, medan Roland förbereder sig för ett anförande
efter mötets avslutande.

Årsmötesdeltagarna noterar att dagordningen arbetas igenom utan några stora överraskningar.
Verksamheten för år 2019 var livlig med ut
färd, frågesportstävling, museibesök, förberedelser
för urvalet av Skövdes främsta idrotts
profiler samt förnyelse av muséets inventarier.
Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020 har fått korrigeras avsevärt på grund av pandemin,
men vissa delar har kunnat genomföras.

Årsmötets ordförande Solveig och den avgående suppleanten Nisse fick mottaga årsmötets tack i form av blomsteruppvaktningar.

Efter det ordinarie årsmötets avslutning informerade medlemmen i Skövde IHS och tillika ordföranden
i Westgöta Idrottshistoriska Säll
skap Roland Gustafsson om situationen i samband med WIS senarelagda
årsmöte. WIS sty
relse har tagit beslutet att årmötet för 2020 samt för år 2021 ska äga rum under samma
till
fälle år 2021, fast med separata förhandlingar.

Roland har tillskrivit ordförandena i WIS alla 17 sällskap/föreningar om detta och fått gillande svar.
Inte heller SIHS medlemmar hade nå
got att invända mot detta förfarande.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde