Sällskapet på WIS Sommarmöte

augusti 26, 2023 15:08:59 Urban Brumm

Solveig, Bengt och Lennart var Sällskapets representanter på WIS Sommarmöte på Axevalla

I år arrangerades Sommarmötet av Skara IHS. Här ses en del av arrangörsgruppen förbereda mötet, som ägde rum i konferens-
och restaurangdelen på Axevalla travbana.

WIS ordförande Kjell Nordström hälsade alla 66 deltagarna välkomna till mötet. Hela 18 av WIS 19 sällskap hade slutit upp till
mötet, som skulle omfatta styrelsens besök hos de olika sällskapen samt information om vad som nu pågår vid Axevalla travbana.

Först informerade dock värdarna för mötet, Skara IHS, om deras verksamhet. Sällskapets ordförande Lennart Persson berättade
om de veckoliga träffarna samt de flitigt förekommande idrottscaféerna Sällskapet anordnar.  Likaså arrangerar man idrottsresor,
som närmast matchen mellan IFK Göteborg och BK Häcken den 27 augusti i år. Se även Skara IHS hemsida här.

Dagens huvudtema var dock en sammanställning av de diskussioner som förts mellan styrelsemedlemmar i WIS och representanter
för alla de anslutna 19 sällskapen/föreningarna. Huvudfrågor var ju aktiviteter, lokaler, idrottscaféer, WI-tidningen, ekonomi, medlems-
rekrytering inklusive att synas utåt samt museiverksamheterna. Mötet fäste särskild uppmärksamhet åt idrottscaféernas förläggning
under dagen, där de flesta förordade morgon-/eftermiddagstid, samt arvodesbetalning av föredragshållare. Den gängse uppfattningen var
att det lämpligaste är att betala uppkomna kostnader som reseersättningar, men inte mer. Sällskapens ekonomier måste nog prioritera
föredragshållare, som berättar om sina karriärer av intresse. Flera exempel på sådana redovisades också.
Deltagarna uppmanades även att skicka in reportage, berättelser och intressanta bilder till WI-tidningen, vilken är den stora samman-
hållande länken i WIS verksamhet.
Sällskapens hemsidor har ju kommit igång efter den stora omlokaliseringen föregående år. WIS hemsidesansvarige Janne Åberg har ju gjort
ett jättearbete med dessa och lovprisades för detta. Janne kunde även berätta om några ytterligare detaljer hos hemsidorna med sökbara fält
gällande nyhetssidorna samt bilder på informationen från RF.

Sommarmötet hade bjudit in Anders Fäger, som är WIS kontaktperson inom RF-SISU, idrottens utbildningsorgan. Anders betonade
att RF-SISU mycket gärna vill hjälpa till med att arrangera och medfinansiera ett flertal av sällskapens aktiviteter, som föredrag och
utflykter. Han betonade, att även om den idrottshistoriska verksamheten står utanför RF-s organisation, är vi väsentliga för att sprida
kunskap om idrottens plats i samhället, varför RF-SISU även är till för att hjälpa oss.

Axevalla hästcentrum drivs av Naturbruksförvaltningen, som är en del av Västra Götalandsregionen, och står för utbildning inom de
gröna näringarna på olika nivåer – gymnasieutbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Man utbildar gentemot
travsport, ridsport och islandshästar. Man utexaminerar även hästskötare. Man är numera även godkända som certifierat
Hästgymnasium, en kvalitetssäkringsutmärkelse.


Nicklas Dahlqvist från Västsveriges Hästcentrum berättade att man även håller på och bygger Axevalla Hästcentrum, som ska bli
regionens centraliserade hästcentrum.

Utanför fönstret till vår konferenslokal kan man se hur detta hästcentrum är under byggnad och ska tas i bruk under år 2024.

Axevallatravets sportchef Lars Ågren berättade ingående om tävlingsverksamheten på en av landets största mellanbanor, som han
uttryckte förhållandet. De har ca 40 tävlingsdagar per år och den mest kända tävlingen är Stochampionatet för 4-åringar, som har
arrangerats sedan länge. Den totala vinstsumman per år är ca. 39 miljoner kr. En diskussionspunkt bland åhörarna var att man numera
inte kan spela vid kassor på banorna, allt spel sker via internet, många gånger hemma i sofforna. Detta medför att publikantalet vid
banorna är på nedåtgående. Önskan hos många att få spela på banan verkar dock inte få något gehör.

Så var det dags för att intaga lunch, där Mattias Mat stod för tillagning och servering med välfyllda fat för hungriga idrottsnördar. 

Travrestaurangen, med det ovanliga namnet ”Pay the Bill”, fylldes snart av snacksaliga mötesdeltagare, som fick smaka en mäkta
god lunch. Det finns all anledning för kassören att ”betala räkningen” när den kommer.

Efter lunchen skulle två lyckliga(?) deltagare få chansen att åka en sväng bakom en travhäst som extrakusk framför en kusk i en
sulky. Det typiska sommarvädret gjorde dock allt klafsigt utanför, så punkten ströks och traventusiasten Lennart Persson tog
tillfället i akt och intervjuade den gamla stjärnkusken på Axevalla Sven-Gunnar Andersson. Efter en trög start på Axevalla kom
den stora vändningen för Sven-Gunnar, när han år 1984 vann Stochampionatet med hästen – tro´t om ni vill – Pay the Bill! Med
ytterligare någon storvinst vid den tiden fick Sven-Gunnar ett gott namn på bygden och fick många nya hästar att träna. 

Suddig bild från Youtube, som visar målgången den där gången år 1984. Se även i länken H Ä L L E K I S   K U R I R E N – Sven-Gunnar –
förste hemmatränare att vinna Stochampionatet (hallekis.com) 
en intervju med Sven -Gunnar.

Med mätta magar, med informerade skallar och med berättade upplevelser drog vi hemåt efter att ordförande Kjell tackat för aktivt
deltagande och intressanta inlägg.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde