Sällskapet på WIS sommarmöte 2022

september 3, 2022 13:09:44 Urban Brumm

 

Karlsborgs Fästning tog emot WIS-sällskapen

Sällskapets representanter under mötet var Ulrika Westerberg, Bengt Pettersson och Urban Brumm
(bakom kameran). Mötet inleddes med en fika på det förträffliga Soldathemmet inne på
fästningsområdet.

Mötet ägde rum inne i den fina Fästningsteatern. Ordförande Roland Gustafsson inväntar rätt tid
för att starta mötet.

Ordförande Roland diskuterade inledningsvis idrottshistoriens framtid, bl a vilka sporter
som blir aktuella i framtiden. Som ett exempel fick vi en strålande dansuppvisning av
tävlingsdansarna Indra Ferm och Alicia Jakobsson från Karlsborg.

Som speciell gäst under mötet hälsades Kjell-Ove Andersson (KOA) välkommen. KOA är
sportreporter med specialitet fotboll och handboll. Han har jobbat i Göteborg, men har
även skrivit i SLA och SN. KOA berättade om sina många uppdrag på höginternationella
tävlingar som OS och VM-tävlingar. Mestadels var jobbet hårt och slitsamt och behovet
av återhämtning var stort efter dessa evenemang. Hur städerna och länderna såg ut var
oklart, eftersom tiden ägnades åt de olika idrottsarenorna. KOA har även medverkat i vår
tidning WI vid tillfällen, gärna då i samarbete med Sällskapets medlem Bengt Säll

Janne Åberg hade fått uppdraget att intevjua KOA, men intervjuobjektet kom lätt igång på
egen hand efter en kort introduktion. KOA avtackades med blommor samt församlingens
kraftiga applåder.

Därefter var det dags för lunch, som intogs på restautant Kastanjen, vanligtvis matställe för
soldaterna på Fästningen. Maten var förträfflig och efteråt samlades gänget för en rundvandring
inom fästningen.

Vår guide var Jan-Erik Pettersson, som ägnat lång tid på fästningen som anställd inom
Försvarsmakten och även i övrigt. Han tog befälet och förde den löst sammanhängande
truppen genom parken.

På vägen gjordes en del stopp för att tala om de byggnader vi passerade, bl a Garnisonssjukhuset och
signaltruppernas gamla byggnad med diverse antenner på taket.

En av huvudattraktionerna är ju Fästningskyrkan. Fästningen skulle ju enligt byggplanerna
vara Sveriges reservhuvudstad i ofärdstider. Kyrkan byggdes därför även som
sammanträdessal för Sveriges Riksdag.

Vår guide förde oss in i den nästan kvadratiska salen, ovanlig för en kyrksal. Likaså påpekades
att kombinationsanvändandet medfört att koret i kyrkan vetter mot norr och inte mot öster som
i vanliga västerländska kyrkor. Det stilfulla korset är av senare datum.

Den här kyrkokandelabern ser dock ut som i en vanlig kyrka.

En helt unik ljuskrona är dock denna, som är gjord bl a av ett stort antal bajonetter. Den ska påminna
om kyrkans militära betydelse och om det stora antal straffångar, som hjälpte till med att bygga
Karlsborgs Fästning.

Vår guide förde oss slutligen upp på fästningsvallen, som vetter mot Vättern och mot det centrala
Karlsborg. Det runda tornet kan fungera som en signatur för Karlsborg och dess fästning.

Att bestiga fästningsvallen var något besvärligt för dem med hala skor.

Utsikten över Vättern och in mot den centrala staden är värd mödan att bestiga vallen.

Kommunikationen mellan vår guide Jan-Erik och gruppen präglades av luriga frågor, skämtsamma
inlägg samt kompletterande uppgifter från gruppen. Detta ledde till att Jan-Erik som avslutning
meddelade, att det här varit hans roligaste guidetur på åratal. Idrottshistoriska veteraner kan nog
vara trevliga att umgås med.

Mötet avslutades med en diskussion om WIS ska utse ”Årets Sällskap/Förening” samt om vi möjligen
ska satsa på en gemensam ”Idrottshistoriens Dag”. Möjligen kan en sådan ge större uppmärksamhet
hos allmänheten.

Likaså ska WIS forsätta med tävlingen i idrottskunskap under hösten.

De nya hemsidorna beräknas vara i gång i oktober månad år 2022.

De församlade tackade WIS styrelse för en mycket förnöjsam dag och for hem i god ordning.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde