Sällskapet på WIS-konferens

oktober 30, 2019 15:10:24 Urban Brumm

Ordförande Stickan Carlsson (leta gärna i bilden) samt Urban Brumm på utvecklingskonferens i Vara med
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.

WIS ordförande Roland Gustafsson hälsar välkommen framför en bild med de 19 olika medlemssällskapen/-föreningarna.

Som särskild gäst inspirerade Jim Thuresson deltagarna med temat att vända negativa upplevelser till
den positiva sidan. Här illustrerar han med en spritpenna hur han under under ett telefonsamtal vänder
en trasig negativ tvättmaskin till en positiv nyinköpt.

Tommy Olsson ville ha synpunkter på WI-tidningen,vilket han fick.

Andreas Fager från SISU informerade hur sällskapen-föreningarna kan stöttas med SISU-medel.

Lars-Göran Bengtsson mindes tillbaka på de resor WIS har gjort samt fick stöd för en resa till
nästa års Finnkamp i Tampere.

Lennart Karlsson, tävlingsledare för WIS-frågesporten, informerade om 2019 års tävling.

Janne Åberg gick igenom de kommunikationssätt vi har mellan sällskapen/föreningarna
samt framför allt till medlemmarna. Janne hjälper själv åtta sällskap med deras hemsidor
och står också för utbildning av fler hemsidesredaktörer. Dessutom sköter Janne all
datorhantering under WIS-mötena och berättar gärna märkliga historier.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde