Sällskapet på WIS årsmöte 2022

mars 30, 2022 23:03:08 Urban Brumm

Uppmjukningsövning på WIS årsmöte 2022

För första gången på några år kunde Westgöta Idrottshistoriska Sällskap ha ett fysiskt
årsmöte vid stadgeenlig tidpunkt.

Sällskapets ordförande Roland Gustavsson hälsade representanterna från WIS alla
sällskap/föreningar välkomna till ett mera traditionellt möte än de föregående. Han
reflekterade över den första nedgången i antalet medlemmar någonsin i WIS historia,
men orsaken är ju klar: pandemipåverkan. Fortsättningsvis är det ju viktigt att de olika
sällskapen återaktiverar sig och på så vis återställer uppgångstrenden.

Som inledning var Rogher Selmosson inbjuden att berätta om ”Min proffsige far”,
Arne Selmosson.

Titeln på föredraget gavs en gång i tiden av en beställare av ett föredrag om italienproffset
Arne Selmosson, Rogers far. 

Från en tid i Sverige som amatörfotbollspelare värvades Arne efter en del ekonomiska
förhandlingsturer till Udinese Calcio från staden Udine i Italien. 

Detta var en tid efter de olympiska spelen 1948 och VM i fotboll 1950, när svenska
fotbollsspelare var eftersökta till en proffstillvaro i Italien och några andra länder.
Bland de mest berömda var ju Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Nils Liedholm,
som alla gick till Milan AC. Det var en dröm som blev verklighet för brandmannen
från Götene och Jönköping.

Arne kom att bli mycket uppskattad i Italien, och när han senare kom som spelare
och tränare till Skövde AIK, fick han anledning att återvända till Italien i sällskap
med Arne Sandberg och Janne Åberg.

Janne berättade med inlevelse hur Arne togs emot med jubel, när han kändes igen av
gästerna på en restaurant, ett antal år efter att han lämnat Italien. Det var ett mäktigt
idrottshistoriskt ögonblick.

WIS ordförande Roland Gustavsson tackade Roger för denna framställning gällande
Arne Selmosson, en av de stora italienproffsen i Sveriges idrottshistoria.

Årsmötet förlöpte utan några överraskningar. Roland Gustavsson återvaldes som
ordförande för ett år. Årsavgiften kvarstår på 50:- kr./medlem även för år 2023. Ett par
motioner rörande förändringar av betalningsproceduren gällande årsavgiften från
föreningarna avslogs i enlighet med styrelsens förslag.

Efter årsmötets avslutande redogjorde Janne Åberg för arbetet med att skaffa en ny
hemsidesleverantör efter att Riksidrottsförbundet slutar att förse sällskapen med en
sådan 2022-12-31.

WIS kommer att upphandla en sådan och stå för alla kostnader. Arbetet med att överflytta
materialet från RF-s sida till den nya måste dock de olika sällskapen bidraga själva med i
mycket hög mån. 

Janne ska kontakta några sällskap med god hemsideskunskap för att starta upp arbetet.
Ordförande Roland uppmanade alla att göra så mycket som möjligt för att avlasta WIS
hemsidessamordnare Janne.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde