Sällskapet på Idrottsgalan

januari 31, 2021 17:01:48 Urban Brumm

Sällskapet blev inbjudet till Skövde Idrottsgala 2021 för att tala om dess historia, verksamhet samt framtiden.
Sällskapets ordförande Stickan blev intervjuad av SLA-s sportreporter Linus Hellman i Arenans foajé.

Sällskapets historia började ju med Solveig Sundequists värvning av Börje Weiler, vilken drog igång
Sällskapet år 1999 och muséet år 2001. Börje var ju tidigt aktiv i Skövdes idrottsliv och var Arne Sandbergs
medhjälpare i Uno-X när Billingehus kom till. Börje och hans fru Ulla var motorerna i uppbyggnaden av
muséet och Sällskapet. Börje avgick som ordförande år 2018, men fortsatte som Hedersordförande tills
han avled under hösten 2020.

Linus uppmärksammade Sällskapets 20-årsjubileumsaktivitet med att utnämna Skövdes 20 mest
framstående Idrottsprofiler genom tiderna. Resultatet redovisades under hösten 2020 med en vernissage,
där en affisch och 20 ”filmisar” (se bilden ovan) presenterades tillsammans med några av de utnämnda
personerna, som själva fick berätta om sina bedrifter.

Avslutningsvis önskade ju Stickan, som alla andra, att livet så småningom kan återvända till mer
normala förhållanden, då vi kan återuppta vår verksamhet och då givetvis att vi åter kan hälsa besökare
välkomna till vårt muséum.

Videoutsändningen kan ses på länken

www.skovde.se/kultur-fritid/skovde-idrottsgala/

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde