Sällskapet på Friskvårdens Dag 2022

september 10, 2022 14:09:13 Urban Brumm

Sällskapet informerar Friskvårdsdeltagarna om vår verksamhet

Söndagsförmiddagens väder under Friskvårdens Dag inbjöd verkligen till att locka ut folk att gå
slingan, som Skövde Fritid hade ordnat. 

Sällskapets representanter IngaBritt och Solveig berättade om dess verksamhet, bl.a. om de tjugo
idrottsprofiler Sällskapet utsåg för ett par år sedan och om de buntar med bilder och information
om profilernas prestationer, som tagits fram. Dessa rönte ett stort intresse och såldes i ett tämligen
stort antal.

Ur Sällskapets samlingar förevisades postern om Skövdes handbollshistoria med anläggningar och
lag ur historien. Handboll har spelats i Skövde sedan omkring år 1930, och ett antal lag visas på postern.
Många vandrare stannade till, såg på bilderna och kände igen gamla spelare. Några gånger kunde de
även fråga sina barn om de kände igen mamma eller pappa på bilderna, vilket ju gick bra. Sådant är
roligt att få uppleva.

SIHS-medlemmarna IngaBritt (t.v.) och Solveig bjöd på godis och sålde ”Filmisarna”. IngaBritt talade
mycket väl för varan och Solveig bidrog med information om Sällskapets verksamhet. Solveig
konstaterade att arrangemanget lockade mycket folk, vilket gladde henne speciellt, då hon som
Fritidschef en gång i tiden var med och startade Friskvårdens Dag.

Tack vare en förståndig dragning av gångvägarna kunde man ta sig fram bekvämt även med
hjulförsedda fordon eller hjälpmedel.

Efter ca tre timmar kunde IngaBritt och Solveig konstatera att Sällskapet haft stor lycka med
att informera de många besökandena om vår verksamhet, vilket var syftet med vårt deltagande.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde