Sällskapet på Antikrundan

augusti 26, 2019 15:08:17 Urban Brumm

Antikrundan förbereder inspelning på Fästningstorget i Karlsborg medan förhoppningsfulla
föremålsägare strömmar
till i stora mängder.

Kön var lång och slingrade sig som en avancerad runskriftsorm över torget.

Programledare Anne Lundberg repeterar och spelar in sitt välkomsttal och berättar om Karlsborg
och dess historia.

En av Antikrundans experter, Bo Knutsson, passar på och tar en privat bild på en del av SVT-s
inspelningsgäng.

Svenska Försvarsmakten passade på och lät en helikopterenhet cirkla över Fästningstorget för att
sända en flygfotogendoftande hälsning.

Antikrundans expert Erik Ingare passade på att kolla in vilka intressanta saker som fanns i kön för
närmare presentation inne i Manskapsrestauranten.

Äntligen har kön kommit så långt att man kan se insläppet, där experterna ska bedöma föremålens
ekonomiska och, kanske, historiska värde.

Åskådare betraktar intresserade en intervju, där en föremålsägare får berätta om sin dyrgrip.

Sällskapets bidrag var de idrottshistoriska minnessakerna från de Olympiska sommarspelen i
Helsingfors år 1940 mitt under brinnande världskrig. Se denna länk

Likaså fick Antikrundans expert Torgny Schunnesson värdera ett programblad från Hagenspelen
1962 med Wilma Rudolphs och Ralph Bostons autografer. Han mindes Wilma mycket väl och nämnde
att hon sprang som en gasell, vilket Bengt Säll även nämner i postern över Hagenspel vi har på muséet.

Han värderade minnessakerna, önskade oss lycka till med vår idrottshistoriska museiverksamhet, varpå
han givetvis omedelbart blev inbjuden att besöka det, dock utan att lämna något definitivt besked därvidlag.

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde