Reparation av hemsida pågår

februari 26, 2023 16:02:04 Urban Brumm

Skövde IHS hemsida är just nu i färd med att restaureras. Artiklar publicerade efter oktober 2022 har inte berörts,
men de tidigare har tyvärr mist sina bilder. Detsamma gäller delarna Digitalt muséum I och II, Föreningspresentationer,
Utfärder och några andra. Felet har uppstått i samband med övergången från Riksidrottsförbundets server Idrott-on-line,
som stängdes den 2023-01-01, till vår nuvarande server. Bilderna var länkade till Idrott-on-lines server och försvann när
denna server stängdes ned under februari månad 2023. Tyvärr framgick inte detta klart när vår hemsida överfördes till
den nya servern.
Till all lycka finns dock bilderna nedlagrade på en lokal server, varför arbetet med att återställa allt innehåll har påbörjats
och beräknas pågå nu under våren.

2023-02-26
Urban, Brumm, hemsidesansvarig Skövde IHS.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde