Planering av ny museilokal

augusti 19, 2023 13:08:47 Urban Brumm

En arbetsgrupp ur Sällskapets styrelse planerar för inredningen av en ny museilokal

Efter kontakter med kommunens Kultur- och Fritidsnämnd har Sällskapet fått uppdraget att planera för inredningen av en tänkbar
museilokal inne i Billingehov. Den ligger i anslutning till det förråd vi nu hyr av kommunen. Arbetsgruppen har överlämnat ett
dokument där väggfärg, golvyta, placering av armaturer, eluttag, filmduk och projektor, datauttag och samt typ av låsanordningar
finns angivna. Om allt går enligt förhoppningarna kan vårt mål att åter öppna muséet nästa höst, när Sällskapet fyller 25 år, uppfyllas.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde