Olympiska hemligheter

juni 16, 2022 21:06:28 Urban Brumm

Vem var Skövdebon?

Detta ståtliga deltagarbevis från de Olympiska Spelen har en Skövdebo fått. Eftersom det väsentliga inte är att segra utan att deltaga
har beviset undertecknats av den Olympiska Kommitténs ordförande, tillika grundare av de moderna spelen.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde