Ny hemsida under konstruktion

juli 2, 2022 21:07:48 Urban Brumm

Den nya hemsidan beräknas vara i drift i oktober 2022

Förra året fick alla idrottsföreningar i Sverige ett oroande besked. Riksidrottsförbundet
hade beslutat att lägga ned servicen med en gratis hemsidesplats på sin Internetfunktion
Idrott-on-line. Sista dagen för gratistjänsten är 2022-12-31.

Följaktligen måste vi hitta ett nytt web-hotell, gärna kostnadsfritt. Westgöta Idrottshistoriska
Sällskap, WIS, beslutade då att försöka finna en hemsidesvärd, som är gemensam för de 19
anslutna sällskapen/föreningarna. 

WIS webmaster Janne Åberg lade ned ett stort arbete med att hitta en bra och billig leverantör.
Detta är gjort, och WIS har beslutat att ta kostnaden för att få anslutningen uppkopplad.

Janne håller på med att lära sig användningen av sidan, för att kunna komma överens med
leverantören om inställningen av olika funktioner. Lyckligtvis kan vi i Skövde IHS vara med
och påverka dessa samt börja överföra vårt väsentliga hemsidesinnehåll till den nya sidan.

Här kommer ett antal prov på det, som hittills lagts in på den nya sidan. Det kräver en viss
arbetstid, men överföringen är tämligen okomplicerad. Janne är med och utarbetar metoderna
för de olika formerna av överföringar.

Det finns en hel del att göra, således, men en försiktig bedömning säger, att den nya hemsidan
kan tas i bruk i oktober månad i år, vilket är tämligen god marginal, tills dess att den nuvarande
hemsidan stängs ned.

Några sällskap, däribland vårt, har omfattande materiel lagrat på sina hemsidor, medan andra har
betydligt mindre. Janne hjälper många av Sällskapen på egen hand med skötseln av hemsidorna och
kommer att få ett stort arbete med överflyttningen. 

Skövde IHS är tacksamt för Jannes stora engagemang och ovärderliga hjälp med understödjandet av
hemsidesfunktionerna samt överflyttningen.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde