Minne från Alphyddan

mars 30, 2020 14:03:25 Urban Brumm

Skövde sett från Alphyddan en gång i tiden .
Nu rivs Alphyddan. Den klassiska byggnaden var utflyktsmål för stadens befolkning
under gamla
tider. Vad den betydde för Skövdes idrottsliv är nog inte till fullo utrett.
Finns det någon som
kan berätta om detta eller finns det någon fin gammal skrift där
detta framgår?
Alltnog, utsikten kommer att finnas kvar i och med Billingehus utbyggnad och säkert
bli en huvud
attraktion, precis som har varit tanken under hela ombyggnadsprocessen.
Då kan vi komma
att stå och jämföra den bild vi ser med den gamla ovan och förundras
över att allt föränd
rats och blivit historia.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde