Kallelsen kommer!

januari 28, 2020 15:01:36 Urban Brumm

Styrelsen är i fullt arbete med att sända ut kallelsen till årsmötet

Under det inspirerande arbetet med att få ut kallelsen till årsmötet 2020-03-26 föreslogs det
spontant att denna arbetsiver skulle dokumenteras, vilket som synes är gjort här.

Likaså medsändes ett inbetalningskort för den nya medlemsavgiften 140:- kr. Ökningen beror
på att den av många efterlängtade tidskriften Westgötarnas Idrottshistoria, som sänds till alla
SIHS-medlemmar fyra gånger per år, helst ska säkras upp ekonomiskt.

Med PostNords benägna hjälp kommer resultatet av det idoga arbetet ut i medlemmarnas brevlådor.
Så fortgår idrottshistorien…

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde