Idrottsmuseet lämnar Billingehus

december 16, 2022 10:12:40 Urban Brumm

Skövdes idrottshistoria har speglats i museet på olika sätt och tusentals
människor har besökt museet under dessa år.

I samband med Skövde kommuns 600 års jubileum år 2001, framkom
önskemål om att det borde finnas ett idrottsmuseum i en kommun som
Skövde, liknande de som fanns i många andra kommuner i Västergötland.
Samtliga teman som redovisades under jubileet hade som målsättning att
de skulle skapa bestående värden.

Idrotten har varit och är en viktig del av Skövde kommun. Det finns många
aktiva föreningar, många stora arrangemang har genomförts och genomförs
här, många framgångsrika utövare både på nationell och internationell nivå.

En interimsstyrelse tillsattes och Skövde Idrottshistoriska Sällskap bildades
år 1999 och man började direkt söka lokaler för att utveckla ett museum.

Dåvarande Vd:n på Billingehus erbjöd kostnadsfria lokaler på drygt
150 kvm att utveckla museet i som invigdes redan 2001. Sedan dess har
Skövdes idrottshistoria speglats i museet på olika sätt och tusentals
människor har besökt museet under dessa år.

Många konferenser/läger som bott på Billingehus har tagit del av museets
historia då den ideella styrelsen alltid har ställt upp med att berätta om
museets innehåll och idrottens utveckling i kommunen.

Som bekant pågår en omfattande ombyggnation av Billingehus och museet
är stängt. Nya ägaren har gjort klart för Sällskapet att museiverksamheten
måste flytta ut från hotellet. Till sommaren är sagan all som det heter…

 • ”Utan ett museum kommer Sällskapets verksamhet att dö ut och
  Skövdes idrottshistoria kommer inte att speglas någonstans. En
  kommun i Skövdes storlek måste ha råd med att husera ett
  idrottsmuseum där idrottens betydelse både historiskt och i nutid
  lyfts fram”, säger Sällskapets ordförande Stickan Carlsson.

Sällskapets styrelse har sedan en tid tillbaka en dialog med kommunen
för att på sikt finna en lokal och åter kunna öppna Idrottsmuseet.
Inventering har gjorts av kommunens lokaler men just nu finns inte
någon lokal som står och väntar på att fyllas med Skövdes Idrottshistoria.

Fram till dess kommer museet bokstavligen talat vara nedpackat i flyttlådor
och placerade någonstans i ett tillfälligt förråd.

Här finns ett par länkar som visar på vad som finns i muséets samlingar:
Museum del 1 och Museum del 2.

 • ”Styrelsen önskemål är givetvis att få finnas nära idrotten där
  människor naturligt rör sig och inte på någon undanskymd plats”,
  säger Stickan Carlsson.

Sällskapets verksamhet handlar nu om Idrottscafé som genomförs i Kulturfabriken, frågetävlingar i Idrottskunskap, föreningsbesök med
information om 20 idrottsprofiler i Skövde, medverkan på olika mässor
som Seniormässan och Friskvårdens Dag med mera.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde