God Jul och Gott Nytt År!

december 19, 2020 17:12:56 Urban Brumm

Sällskapet ser tillbaka på ett ovanligt år och längtar efter en mera normal tillvaro. Därför är vår
tillönskan mera intensiv och angelägen än
vanligt för det kommande året.

Må Julen bli god och likaså det nya året.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde